Technisch Auteur Inhuren

Handleiding laten maken door een ervaren technisch schrijver

Schouten Translation Services verzorgt alle werkzaamheden die je bij het inhuren van een technisch schrijver mag verwachten. Zoals het ontwerpen, schrijven en bijwerken van alle soorten handleidingen en informatieve teksten. Onze kracht ligt in het omzetten van technische informatie naar heldere en begrijpelijke teksten die laagdrempelig en eenvoudig te begrijpen zijn. Met als doel dat uw documentatie een duidelijke toegevoegde waarde is.

handleiding

Wat voor documentatie kunnen we zoal maken

 • Gebruikershandleidingen
 • Werkinstructies
 • Procedures
 • Naslaghandleidingen
 • Handboeken
 • White Papers
 • Technische specificaties
 • Help-instructies

Doel

Bij het schrijven van documentatie streven we naar het optimaal beschrijven van de boodschap dat past binnen het begripsvermogen en de gedachtegang van de lezer. Want wat voor een vakspecialist als gemeengoed wordt beschouwd kan voor een ander onbegrijpelijk zijn. De doelgroep voor de documentatie wordt dan ook vooraf in samenspraak met de klant bepaald. Een begrijpelijke tekst maakt uw informatie toegankelijk voor de lezer en is dan een toegevoegde waarde.

Een handleiding maken is specialistisch werk. Ben je zelf ontwikkelaar of nauw betrokken bij een product, dan is het vaak moeilijk te begrijpen hoe een ander er tegenaan kijkt. Het is mogelijk dat informatie te vergeten die een ander nog niet weet, of dat je niet schrijft voor het juiste kennisniveau. Een ervaren technisch schrijver inhuren om een handleiding te laten maken helpt bij het juist beschrijven van de diverse onderwerpen en volledige instructies te geven aan de gebruiker.

Tijdelijk een technisch schrijver, technisch auteur, technisch documentalist inhuren?

Zoek je tijdelijk of periodiek een technisch schrijver voor documentatiewerkzaamheden, dan zijn we je graag van dienst. We zijn bekend met de meeste Document Management Systemen (DMS) en Content Management Systemen (CMS) en kunnen snel van dienst zijn. Neem vrijblijvend contact op.

Handleiding laten controleren

Je hebt zelf een handleiding gemaakt en wilt weten of deze voldoet aan de vereisten voor documentatie en geschikt is voor de doelgroep. Laat dan de tekst controleren en zo nodig corrigeren door een ervaren technisch auteur.

Wat kun je verwachten:

 • taalkundige correcties
 • advies over tekstdelen die onvolledig of onduidelijk zijn
 • advies en correcties om tekstdelen korter en/of eenvoudiger op te schrijven
 • advies over bestandsopmaak voor een goede leesbaarheid
 • advies over de lay-out voor een eventuele vertaling naar andere talen
 • aan de hand van de geleverde review kun je verifiëren in welke mate je werk goed is gedaan en eventueel leren van verbeterpunten

Het is goed om een handleiding te laten controleren want een buitenstaander kijkt met andere ogen naar de handleiding en ziet zaken wat de schrijver is ontgaan. Tijdens het schrijven kun je helemaal opgegaan in de materie en zo het perspectief verliezen. Het is dan lastiger in het oog te houden of de tekst aansluit bij wat de lezer wil weten.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor advies over hoe een technisch auteur je kan helpen een handleiding te controleren en waar nodig te verbeteren.

 • Profiteer van ruim 20 jaar expertise
 • Gespecialiseerd in software en werktuigbouw
 • Nederlands
 • Engels (ook Simplified Technical English)
 • DITA, XML, reStructuredText
 • Alle gangbare tools zoals Framemaker, Arbortext, Oxygen, MadCap Flare, Word, InDesign