Lokaliseren

Lokaliseren van teksten

Met het lokaliseren van teksten bedoelen we het vertalen en zodanig omzetten van teksten dat deze naadloos passen binnen de lokale culturele en geaccepteerde waarden van het land of regio waarvoor deze is bedoeld. Het gaat hierbij dus om meer dan alleen het vertalen van een tekst.

Schouten Translation Services is zich terdege bewust dat bij het lokaliseren van een product de specifieke culturele gewoonten en kenmerken in acht moeten worden genomen, zodat een product op de juiste wijze in andere landen op de markt kan worden gebracht. Het lokalisatieproces wordt daarom uitgevoerd door vakmensen: vertalers die over een ruime taalkennis beschikken èn kennis van land en cultuur hebben.

Software vertalen

Het vertalen van een softwaregebruikersinterface (user interface of UI) is geen regulier vertaalproces. Er dient rekening te worden gehouden met de hoeveelheid beschikbare ruimte (aantal karakters) binnen de interface en wat de gangbare terminologie is. Dit verhoogt intuïtief gebruik van de applicatie en zorgt voor eenvoudige en betere acceptatie van een softwareproduct. Aangezien iedere taal zijn specifieke aandachtspunten heeft kunt u voor vele verrassingen komen te staan. Als vertaalbureau gespecialiseerd in technische vertalingen hebben we door de jaren heen veel ervaring opgedaan met softwarelokalisatie en kunnen u dan ook goed van dienst zijn om de vertaling van uw software tot tevredenheid te verzorgen.

Website vertalen en lokaliseren

We verzorgen voor u het vertalen en lokaliseren van uw meertalige website, net zoals we dit al voor vele andere bedrijven hebben verzorgd. Onze vertalers (native speaker) zetten uw tekst op de juiste wijze om naar hun moedertaal waarna u goed bent vertegenwoordigd in iedere gewenste taal. Ook de technische aspecten die bij een websitevertaling van toepassing zijn worden waar nodig door ons afgehandeld. Daarnaast kunnen we u ook van dienst zijn en adviseren over de opzet van een meertalige website en optimalisatie in vreemde talen.

Resource-bestanden vertalen

U kunt uw teksten (en softwarestrings) in alle gangbare bestandsformaten aanleveren zoals Word, Excel, Tekstbestanden enzovoort. Maar ook resource-bestanden (bijv. .NET resx-bestanden of JAVA .resource-bestanden) kunnen probleemloos worden verwerkt. Daarnaast kunnen we zowat alle custom XML-bestanden verwerken en vertalen waarna u de vertaling in uw eigen bestandsformaat vertaald terugkrijgt.

Kosten lokalisatieproject

Voor een gerichte prijsopgaaf van uw lokalisatieproject adviseren we u contact op te nemen. Of u vult het online offerteformulier in en selecteert software als vakgebied.