Technisch Schrijver / Technical Writer

Schouten Translation Services verzorgt diensten voor het ontwerpen, schrijven, bijwerken en upgraden van handleidingen en informatieve teksten. Onze kracht ligt in het omzetten van technische gegevens naar heldere en begrijpelijke informatie die goed toegankelijk is, zodat uw documentatie een duidelijke toegevoegde waarde is.

technisch schrijver


Wat voor documentatie schrijven we?

  • Gebruikershandleidingen
  • Naslaghandleidingen
  • White Papers
  • Technische specificaties
  • Help-instructies

Doelstelling

Bij het schrijven van documentatie streven we naar het optimaal beschrijven van de boodschap die past binnen het begripsvermogen en de gedachtengang van de lezer. Want wat voor een vakspecialist als gemeengoed wordt beschouwd kan voor een ander onbegrijpelijk zijn. De doelgroep voor de documentatie wordt danook vooaraf in samenspraak met de klant bepaald. Een begrijpelijke tekst maakt uw informatie toegankelijk voor de lezer en is een toegevoegde waarde voor u.