Contextgevoelige help

Contextgevoelige Help betekent dat wanneer een gebruiker in een programmascherm op F1 drukt, het helpbestand wordt geopend en direct de tekst toont die bij het geopende scherm hoort. Zo hoeft een gebruiker niet meer te zoeken naar de juiste tekst. Vooral bij grote Help-systemen met honderden Help-teksten is het zoeken naar de juiste tekst vaak lastig. Contextgevoeligheid biedt daarom toegevoegde waarde voor de gebruiker. Het inbouwen van contextgevoeligheid gebeurt door elk venster in de applicatie een unieke naam of code te geven. Deze naam of code wordt gekoppeld aan een specifieke Help-tekst en hierdoor kan bij het openen van de Help direct de juiste tekst worden getoond.

Technisch Schrijver

Normaliter wordt contextgevoelige help in overleg met de programmeur tot stand gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u een helpbestand wilt bij een applicatie van derden, is het toch mogelijk contextgevoelige help te realiseren. Indien nodig kunnen we u hierover verder adviseren.